BottlePal -palvelun ja siihen liittyvän BottlePal -sovelluksen käyttöehdot

BottlePal -palvelu on palvelu, jota käytetään BottlePal -sovelluksella. BottlePal -sovelluksen käyttäjät käyttävät sovellusta tyhjien, pantillisten ja palautuskelpoisten juomapakkausten luovuttamiseen ja noutamiseen. BottlePal -sovellusta käytetään sovelluksen käyttämiseen soveltuvalla internet-verkkoon yhdistetyllä laitteella.

BottlePal -sovelluksen tarjoaa ArcticApp Oy. BottlePal -sovellusta saa käyttää ainoastaan Suomessa. BottlePal -sovelluksen käyttäminen muiden kuin ArcticApp Oy:n käyttöliittymien kautta on ehdottomasti kielletty.

BottlePal- palvelun ja -sovelluksen tarkoituksena on tehostaa tyhjien pullojen ja muiden juomapaikkausten kierrätystä, tarjota juomapakkausten luovuttajille arkea helpottava palvelu ja juomapakkausten noutajille mahdollisuus palautuspakkauksista kertyvien panttien saamiseen.

1. ArcticApp Oy:tä koskevat tiedot

ArcticApp Oy

Y-tunnus: 2917291-4

Posti- ja käyntiosoite: Korkalonkatu 3 A 39, 96100 Rovaniemi

Sähköpostiosoite: info@bottlepal.fi

2. Määritelmät

“Käyttäjä” tarkoittaa BottlePal -sovelluksen käyttäjäksi rekisteröitynyttä luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä.

”Juomapakkaus” tarkoittaa tyhjiä, pantillisia ja Suomen Palautuspakkaus Oy:n pantilliseksi määrittämiä nestemäisten aineiden (pääasiassa juomien) säilyttämiseen tarkoitettuja pulloja ja tölkkejä, niiden materiaalista riippumatta, sisältäen myös Lidl Suomi Ky:n panttijärjestelmään kuuluvat pantilliset juomapakkaukset.

“Pullopussi” tarkoittaa vetoisuudeltaan noin 40 litran muovipussia, joka on täynnä tyhjiä, pantillisia ja Suomen Palautuspakkaus Oy:n pantillisiksi määrittämiä Juomapakkauksia. Pullopussiin arvioidaan mahtuvan noin 15 pulloa tai tölkkiä. Määrä voi olla enemmän tai vähemmän kuin edellä mainittu. Täyden Pullopussin sisältämien Juomapakkausten panttien palautusarvon arvioidaan olevan noin 2,50 €. Määrä voi olla enemmän tai vähemmän kuin edellä mainittu.

“Luovuttaja” tarkoittaa Käyttäjää, joka luovuttaa sovellusta hyväksikäyttäen omistuksessaan / hallinnassaan olevia tyhjiä, pantillisia ja Suomen Palautuspakkaus Oy:n pantilliseksi määrittämiä Juomapakkauksia niistä korvausta saamatta Noutajalle.

“Noutaja” tarkoittaa Käyttäjää, joka noutaa sovellusta hyväksikäyttäen Juomapakkaukset Luovuttajalta ja maksaa nouto-oikeudestaan korvauksen ArcticApp Oy:lle saaden näillä toimin omistusoikeuden Juomapakkausten panttiarvoon.

“Jättöpaikka” tarkoittaa maantieteellistä, kartalle merkittyä sijaintia tai sovelluksessa muulla tavalla mainittua sijaintia, johon Luovuttaja jättää Pullopussit Noutajan noudettavaksi.

3. BottlePal -palvelun ja -sovelluksen kuvaus

BottlePal -palvelu on digitaalinen palvelualusta, jota BottlePal -palvelun käyttäjät voivat käyttää tyhjien, pantillisten ja palautuskelpoisten juomapakkausten luovuttamiseen ja noutamiseen. BottlePal -palvelua käytetään BottlePal -sovelluksella sen käyttämiseen soveltuvalla internet-verkkoon yhdistetyllä laitteella.

Sovellus tarjoaa tyhjien juomapakkausten omistajille / haltijoille eli Luovuttajille mahdollisuuden luovuttaa pantillisia, palautuskelpoisia juomapakkauksia toisille henkilöille eli Noutajille noudettaviksi ja edelleen toimitettaviksi Juomapakkausten palautuspisteille. Sovelluksen tarkoituksena on saattaa juomapakkausten Luovuttajat yhteyteen Noutajien kanssa. Juomapakkausten Luovuttajat luovuttavat Juomapakkaukset Noutajille maksutta. Juomapakkausten Luovuttajille ei suoriteta rahallista tai mitään muuta taloudellista korvausta luovuttamistaan Juomapakkauksista ArcticApp Oy:n tai Noutajien taikka kenenkään muun tahon toimesta. Juomapakkausten Noutajat saavat vastaanottamistaan ja Juomapakkausten palautuspisteille toimittamistaan Juomapakkauksista kyseistä Juomapakkausta koskevan pantin arvon. Juomapakkausten Noutajat puolestaan maksavat haltuunsa saamistaan Juomapakkauksista myöhemmin näissä käyttöehdoissa yksilöidyn rahasuorituksen ArcticApp Oy:lle.

4. Sopimuksen osapuolet, sopimuksen synty ja sopimuksen solmimisen edellytykset

Kun rekisteröidyt BottlePal -sovelluksen käyttäjäksi kohdassa 5 mainitulla tavalla, tutustut näihin sopimusehtoihin ja hyväksyt ne, solmit samalla BottlePal -sovelluksen käyttöä koskevan sopimuksen ArcticApp Oy:n kanssa. Sopimuksen solmiminen tarkoittaa sitä, että sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja sekä hyväksyt näissä käyttöehdoissa ja tietosuojatiedotteessa ilmoitetut ArcticApp Oy:n oikeudet tallentaa sinua koskevia tietoja, käsitellä sinua koskevia tietoja ja sen, mitkä ovat sinun henkilötietoihisi liittyvät oikeutesi. Rekisteröitymällä BottlePal -sovelluksen käyttäjäksi hyväksyt nämä käyttöehdot kaikilta osin. Älä käytä BottlePal -sovellusta, mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja.

Rekisteröitymällä sinusta tulee BottlePal -sovelluksen Käyttäjä. Käyttäjänä sinun tulee lukea nämä käyttöehdot sekä tietosuojatiedote huolellisesti ennen BottlePal -sovelluksen käyttöä. Nämä käyttöehdot koskevat BottlePal -sovelluksen käyttöä sekä Pullopussien ja niiden sisältämien Juomapakkausten luovutustoimia Luovuttajan ja Noutajien välillä. Mikäli rekisteröidyt BottlePal -sovelluksen käyttäjäksi oikeushenkilönä, vakuutat olevasi oikeutettu edustamaan kyseistä oikeushenkilöä.

Nämä ehdot löytyvät BottlePal -sovelluksesta sekä ArcticApp Oy:n ylläpitämältä internet-sivuilta osoitteesta www.bottlepal.fi.

BottlePal -sovelluksen käyttöä koskeva sopimus voidaan solmia 15-vuotta tai sitä vanhemman henkilön kanssa.

5. Käyttäjäksi rekisteröityminen ja käyttäjätili sekä BottlePal -sovelluksen käyttämisen päättäminen

Jotta voisit käyttää BottlePal -sovellusta, sinun on rekisteröidyttävä ja luotava käyttäjätili BottlePal -sovelluksessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Käyttäjätili on henkilökohtainen eikä Käyttäjällä saa olla useampia käyttäjätilejä. ArcticApp Oy myöntää sinulle henkilökohtaisen oikeuden käyttää BottlePal -sovellusta näiden käyttöehtojen mukaisesti. Sinulla ei ole oikeutta kopioida, levittää tai kaupallisesti hyödyntää BottlePal -sovellusta muutoin kuin Noutajalle annetun ansaintamahdollisuuden rajoissa. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää näistä käyttöehdoista johtuvia oikeuksia tai velvollisuuksia kokonaan tai osittain kolmannelle.

Käyttäjä sitoutuu pitämään salassa käyttäjätilin kirjautumis- ja muut vastaavat tiedot. Käyttäjä on vastuussa käyttäjätilinsä turvallisesta käytöstä. Mikäli Käyttäjä epäilee käyttäjätilinsä olevan kolmannen osapuolen hallussa tai mikäli kolmannella osapuolella on tiedossaan tietoja, joilla hän pääsee käsiksi käyttäjätiliin, on Käyttäjän otettava välittömästi yhteyttä ArcticApp Oy:n asiakaspalveluun.

Käyttäjä sitoutuu antamaan rekisteröitymisensä ja käyttäjätilin luomisen yhteydessä oikeat henkilötietonsa ja päivittämään niitä niiden muuttuessa.

Käyttäjä vastaa itse BottlePal -sovelluksen käytön edellyttämien teknisten laitteiden, mobiililaitteiden, ohjelmistojen ja viestintä- sekä tietoliikenneyhteyksien hankkimisesta, kustannuksista ja toimivuudesta.

ArcticApp Oy:llä on milloin tahansa oikeus peruuttaa rekisteröitymisesi ja käyttäjätilisi, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että käytät BottlePal -sovellusta tai sen sisältöä näiden käyttöehtojen tai muutoin lain tai hyvän tavan vastaisesti etkä ole välittömästi asiasta tiedon saatuaasi korjannut toimintaasi. Käyttäjä ei esimerkiksi saa: kopioida, muokata tai muuttaa, alilisensoida tai jälleenmyydä tai muulla tavoin kaupallisesti hyödyntää BottlePal -sovellusta tai sen osia tai sisältöä tai tätä henkilökohtaista käyttöoikeuttasi; antaa tahallisesti virheellisiä BottlePal -sovelluksen käytön edellyttämiä rekisteröintitietoja; kiertää mitään BottlePal -sovellukseen mahdollisesti asetettuja pääsy- ja käyttörajoituksia; purkaa, kääntää tai muulla tavoin selvittää BottlePal -sovelluksen ohjelmakoodia.

Noutaja-asemassa olevalla Käyttäjällä on BottlePal -sovellusta käyttääkseen oltava voimassa oleva ArcticApp Oy:n kulloinkin hyväksymä sähköinen maksuväline.

Käyttäjäksi rekisteröityminen ja käyttäjätilisi ovat voimassa toistaiseksi.

Sinä voit irtisanoa rekisteröitymisesi ja käyttäjätilisi sekä BottlePal -sovelluksen käyttämisen päättymään heti ilmoittamalla siitä kirjallisesti ArcticApp Oy:lle sähköpostiosoitteeseen asiakkuudet@bottlepal.fi. ArcticApp Oy:n kulloinkin voimassa olevat yhteystiedot löytyvät internetistä osoitteessa www.bottlepal.fi.

Rekisteröitymisen ja käyttäjätilin sekä BottlePal -sovelluksen käyttämisen päättyminen ei tapahdu siten, että poistat BottlePal -sovelluksen teknisestä tai mobiililaitteestasi. Jos et halua enää olla rekisteröityneenä ja käyttää BottlePal -sovellusta esimerkiksi silloin, kun siirrät matkapuhelinnumerosi toisen henkilön nimiin tai lakkautat liittymäsi, sinun tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti ArcticApp Oy:lle sähköpostiosoitteeseen asiakkuudet@bottlepal.fi.

ArcticApp Oy voi poistaa rekisteröitymisesi, käyttäjätilisi sekä päättää BottlePal -sovelluksen käyttösi ilmoittamalla irtisanomisesta yhtä (1) kuukautta ennen rekisteröitymisen, käyttäjätilin sekä BottlePal -sovelluksen käytön päättämistä. Ilmoitus lähetään rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.

ArcticApp Oy:llä oikeus purkaa rekisteröitymisesi, käyttäjätilisi sekä päättää BottlePal -sovelluksen käyttösi välittömästi, jos olet rikkonut käyttöehtoihin liittyviä velvoitteitasi ja/tai edellä näissä käyttöehdoissa erikseen mainittuja ehtoja. ArcticApp Oy lähettää purkuilmoituksen rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.

6. BottlePal -sovelluksen käyttäminen

6.1 Yleistä

BottlePal -sovelluksen Käyttäjät voivat luovuttaa ja/tai noutaa palautuskelpoisia Juomapakkauksia BottlePal -sovelluksen avulla.

6.2 Luovuttajan velvollisuudet

Luovuttajan tulee ilmoittaa BottlePal -sovelluksessa omistamiensa / hallitsemiensa Juomapakkausten luovuttamisesta. Luovutusilmoituksen tulee sisältää luovutettavaksi tarkoitettujen Pullopussien määrä. Ilmoitettavien Pullopussien määrän tulee ehdottomasti vastata niiden todellista määrää ja sisällettävä Suomessa pantillisia Juomapakkauksia. Juomapakkausten määrä ilmoitetaan BottlePal -sovelluksessa täysinä Pullopusseina. Lisäksi ilmoituksesta tulee käydä ilmi luovutusajankohta ja luovutuspaikka sekä luovutuspaikan sijainnin tarkennus.

Sen jälkeen, kun BottlePal -sovelluksesta on tullut Luovuttajalle vahvistus Pullopussien noutoon liittyen ja Luovuttaja on tämän jälkeen vahvistanut BottlePal -sovelluksessa viimeksi mainitun vahvistamista koskevan ilmoituksen (”toinen vahvistus”), Luovuttaja on velvollinen toimittamaan luovutusilmoituksen mukaisen määrän Pullopusseja oikea-aikaisesti Jättöpaikkaan. Luovuttajan viimeinen vahvistamista koskeva ilmoitus katsotaan Luovuttajaa juridisesti sitovaksi ilmoitukseksi siitä, että hän tulee luovuttamaan Noutajalle ilmoituksensa mukaisen määrän Pullopusseja ilmoitukseen sisältyvänä ajankohtana Jättöpaikassa.

Luovuttaja vahvistaa luopuvansa kaikista mahdollisista oikeuksistaan Pullopusseihin ja niiden sisältämiin Juomapakkauksiin liittyen jätettyään ne ilmoituksensa mukaisesti noudettavaksi Jättöpaikkaan. Juomapakkausten luovuttaminen BottlePal -sovelluksen kautta ja välityksin on Luovuttajalle veloituksetonta. Luovuttaja luopuu vastikkeetta Pullopussin sisältämistä Juomapakkauksista ja niiden panttiarvoista täysin Noutajan hyväksi. Luovuttajan katsotaan luopuneen Juomapakkausten panttiarvon omistusoikeudesta kaikilta osin ja kokonaisuudessaan Noutajan hyväksi sillä hetkellä, kun Luovuttaja on jättänyt Pullopussit Juomapakkauksineen Jättöpaikkaan.

ArcticApp Oy ei ole Luovuttajaan nähden missään taloudellisessa tai muussa vastuussa noudettuihin tai noutamatta jätettyihin Pullopusseihin tai niiden sisältämiin Juomapakkauksiin. ArcticApp Oy ei vastaa Luovuttajaan nähden esimerkiksi ajanhukasta, vaivannäöstä tai mistään muista toimista, jotka Luovuttaja on suorittanut Pullopussien ja/tai Juomapakkausten pakkaamiseen, lajitteluun, siirtelyyn, kuljetuksiin tai ylipäätänsä mihinkään toimiin liittyen.

Siinä tapauksessa, että Luovuttajan luovutusilmoituksen sisältö ei vastaa siinä ilmoitettua Pullopussien määrää tai Pullopussit eivät sisällä Suomessa pantillisia Juomapakkauksia, Noutaja ei ole velvollinen ottamaan Pullopusseja vastaan. Tällaisessa tapauksessa ArcticApp Oy:llä on välitön oikeus poistaa Luovuttajan rekisteröinti, käyttäjätili sekä BottlePal -sovelluksen käyttöoikeus.

6.3 Noutajan velvollisuudet

Noutajan tulee ilmoittaa BottlePal -sovelluksessa noutavansa yksilöidyn Luovuttajan ilmoittamien Pullopussien noutamisesta. Noutajan tulee noutaa Luovuttajan ilmoittamat Pullopussit BottlePal -sovelluksen ilmoittamana ajankohtana Jättöpaikasta. Noutajan BottlePal -sovellukseen vahvistama ilmoitus on Noutajaa juridisesti sitova ilmoitus siitä, että hän noutaa Luovuttajan ilmoittamat Pullopussit tarkkana ajankohtana Jättöpaikasta.

ArcticApp Oy:llä on oikeus veloittaa Noutajaa BottlePal -sovelluksen kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Veloitus tapahtuu välittömästi, kun BottlePal -sovellus on vahvistanut Noutajalle Luovuttajan ja Noutajan välisen luovutus- ja noutotapahtuman.

ArcticApp Oy ei vastaa Noutajaan nähden Pullopusseista ja/tai niiden sisältämistä Juomapakkauksista miltään osin; määrästä, laadusta, pantti- ja palauskelpoisuudesta tai muista seikoista.

ArcticApp Oy ei vastaa Noutajaan nähden esimerkiksi matkakustannuksista, ajanhukasta, vaivannäöstä tai mistään muista toimista, jotka Noutaja on suorittanut Pullopussien ja/tai Juomapakkausten noutoon, pakkaamiseen, lajitteluun, siirtelyyn, kuljetuksiin tai ylipäätänsä mihinkään toimiin liittyen. Noutaja ilmoittaa hyväksymällä nämä käyttöehdot ymmärtävänsä, että Pullopussien sisältö voi vaihdella ja että Pullopussissa ei välttämättä ole lainkaan pantillisia, palautuskelpoisia Juomapakkauksia.

Siinä tapauksessa, että Noutaja ei nouda ilmoituksensa mukaisia Pullopusseja Luovuttajan ilmoittamana ajankohtana Jättöpaikasta, ArcticApp Oy:llä on välitön oikeus poistaa Noutajan rekisteröinti, käyttäjätili sekä BottlePal -sovelluksen käyttöoikeus.

6.4 Luovuttajan ja Noutajan välisen sopimuksen syntyminen

Luovuttajan ja Noutajan välille syntyy juridisesti sitovat sopimus Noutajan vahvistettua BottlePal -sovelluksessa Luovuttajan ilmoittamien Pullopussien nouto ja Luovuttajan vahvistettua (”toinen vahvistus”) BottlePal -sovelluksen lähettämä Noutajan noutoilmoitus edellä kohdissa 6.2 ja 6.3 selostettuja menettelytapoja noudattaen. Luovuttaja ja Noutaja eivät voi peruuttaa sopimusta sen jälkeen, kun Luovuttaja ja Noutaja ovat molemmat vahvistaneet noudon.

ArcticApp Oy ei ole taloudellisessa tai muussa vastuussa siitä, mitä Luovuttaja ja Noutaja mahdollisesti toisiltaan vaativat tai toisiaan kohtaan menettelevät.

6.5 Maksut ja maksuvälineet

ArcticApp Oy:n Noutajalta perimä maksu perustuu kaikilta osin Luovuttajan ilmoittamien Pullopussien määrään ja kulloinkin voimassa olevaan hinnastoon. ArcticApp Oy:llä on oikeus periä Noutajalta Pullopussien määrään ja kulloinkin voimassaolevaan hinnastoon perustuva maksu riippumatta siitä, minkä määrän Pullopusseja Noutaja tosiasiallisesti Jättöpaikasta noutaa.

Nämä käyttöehdot hyväksymällä Noutaja-asemassa oleva BottlePal -sovelluksen Käyttäjä hyväksyy sen, että ArcticApp Oy:llä on ehdoton oikeus veloittaa Noutajan BottlePal -sovellukseen ilmoittamalta sähköiseltä maksuvälineeltä Luovuttajan ilmoittamien Pullopussien määrään ja kulloinkin voimassa olevaan hinnastoon perustuva euromäärä.

ArcticApp Oy toimittaa Noutajalle BottlePal -sovelluksen välityksin vahvistusilmoituksen, joka sisältää BottlePal -sovelluksen käyttämisestä perityn veloituksen erittelyineen määrien ja kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron osalta. ArcticApp Oy lähettää veloituksesta erillisen kuitin Noutajalle. Kuitti lähetetään Noutajan rekisteröinnin yhteydessä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.  Nämä käyttöehdot hyväksymällä Noutaja-asemassa oleva Käyttäjä hyväksyy sen, että ArcticApp Oy:llä on oikeus tehdä veloituksen suuruinen katevaraus Noutajan ilmoittamalle sähköiselle maksuvälineelle veloituksen perimiseksi.

Noutaja-asemassa oleva BottlePal -sovelluksen Käyttäjä voi täyttää maksuvelvollisuutensa ainoastaan BottlePal -sovelluksessa käytössä olevia sähköisiä maksutapoja käyttäen.

7. Vastuu tietojen oikeellisuudesta

Käyttäjä on vastuussa BottlePal -sovellukseen rekisteröitymisen tai sovelluksen käytön yhteydessä antamien tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Tämä koskee esimerkiksi sähköisen maksuvälineen tietoja ja voimassaoloa, matkapuhelinnumeroa ja sähköpostiosoitetta. ArcticApp Oy ei vastaa tietojen oikeellisuudesta. ArcticApp Oy:llä on oikeus estää BottlePal -sovelluksen käyttö, jos antamasi tiedot eivät ole oikein.

8. Henkilökohtaisten tietojen rekisteröinti ja tietosuojatiedote

Kun rekisteröidyt BottlePal -sovelluksen Käyttäjäksi ja kun käytät BottlePal -sovellusta, ArcticApp Oy rekisteröi sinua koskien seuraavat tiedot:

– Nimi

– Sähköpostiosoite

– Puhelinnumero

– Luovutettujen pullopussien määrä, arvo ja luovutusajankohta

– Noudettujen pullopussien määrä, arvo ja noutoajankohta

– Noudetuista pullopusseista perityt veloitukset

– Facebook käyttäjätunnus

– Kieli

– Nykyinen aikavyöhyke

– Oletusluovutusosoite

– Jokaisen luovutuksen osoite

– Jokaisen pulloilmoituksen osoite

– Luottokortin nimi

– Luottokortin 4 viimeistä numeroa

– Luottokortin viimeinen voimassaolovuosi ja -kuukausi

ArcticApp Oy säilyttää tietoja lain salliman ajan ja käyttää niitä BottlePal -sovelluksen käytössä tarjotakseen Käyttäjille BottlePal -sovelluksen välityksin tyhjien pullojen ja muiden juomapakkausten palautuspalveluita ja veloittaakseen Noutajilta BottlePal -sovelluksen käytöstä aiheutuvia maksuja. ArcticApp Oy luovuttaa tietoja vain, jos lainsäädäntö tai viranomaispäätökset sitä edellyttävät.

ArcticApp Oy:llä on oikeus tarkistaa ja tallentaa BottlePal -sovelluksen Käyttäjän henkilöllisyys ja osoitetiedot. ArcticApp Oy voi kerätä myös muita tietoja, mikäli se on tarpeen palvelujen tarjoamiseksi tai jos lainsäädäntö tai viranomaispäätökset sitä edellyttävät.

ArcticApp Oy kerää seuraavia muita kuin sinua koskevia tietoja kun rekisteröidyt BottlePal -sovelluksen käyttäjäksi ainoastaan siten, että käyttämäsi teknisenlaitteen IP-osoitetiedot jäävät BottlePal -palvelun tietoon, kun vierailet BottlePal.fi -internetsivustolla.

ArcticApp Oy käyttää tietoja vain BottlePal -sovelluksen käytön selvitystä ja tilastojen laadintaa varten tarkoituksenaan parantaa BottlePal -sovelluksen toimivuutta. Tietoja ei voida käyttää henkilökohtaisten tietojen keräämiseen. Mitään tietoja ei luovuteta kolmansille. Teknisistä syistä BottlePal -sovelluksen käyttö ei ole mahdollista ilman, että yllä mainittuja tietoja kerätään. Sinun on päätettävä rekisteröintisi, käyttäjätilisi sekä lopetettava välittömästi BottlePal -sovelluksen käyttö, mikäli et halua näitä tietoja kerättävän.

ArcticApp Oy tallentaa ja käsittelee Käyttäjiin liittyviä tietoja tarjotakseen Käyttäjilleen palveluita ja ratkaisuja sekä noudattaakseen lainsäädännön vaatimuksia. Voit lukea ArcticApp Oy:n tietosuojatiedotteesta osoitteesta www.bottlepal.fi/tietosuoja, mitä tietoja ArcticApp Oy tallentaa sinusta, kuinka ArcticApp Oy käsittelee tietojasi ja mitkä ovat henkilötietoihin liittyvät oikeutesi. Tietosuojatiedote on saatavissa myös kirjallisena. Löydät tietosuojatiedotteesta myös ArcticApp Oy:n yhteystiedot, mikäli sinulla on kysyttävää.

9. Immateriaalioikeudet

BottlePal -sovellus, sen sisältö ja ulkoasu ovat tekijänoikeuslakien ja kaikkien muiden soveltuvien lainsäädäntöjen suojaamia. Kaikki oikeudet, kuten omistusoikeus, tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet BottlePal -sovellukseen sekä siihen sisältyvään tai liittyvään materiaaliin ovat ArcticApp Oy:n tai lisenssinantajiemme omaisuutta. Pidätämme kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti luovuteta näissä Käyttöehdoissa.

10. Vastuunrajoitukset

ArcticApp Oy ei ole vastuussa BottlePal -sovelluksen virheellisestä toiminnasta, käyttökatkoista, käytön estymisestä taikka BottlePal -sovelluksessa tai sen sisällössä olevista virheistä tai puutteellisuuksista, jotka johtuvat esim. BottlePal -sovelluksen ylläpitotoimista, teknisistä ongelmista tai muista samankaltaisista syistä. ArcticApp Oy ei vastaa myöskään kolmansista osapuolista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista taikka virheistä, jotka johtuvat siitä, että sinä Käyttäjänä käytät BottlePal -sovellusta ohjeiden tai määräysten vastaisesti taikka jotka ovat muuten sinun aiheuttamiasi.

BottlePal -sovelluksen käyttöoikeus myönnetään sinulle ”sellaisena kuin se on” -ehdolla. Emme takaa, että BottlePal -sovellus täyttäisi sinun vaatimuksesi tai toimisi kaikissa erilaisissa käyttöä varten valitsemissasi käyttöympäristöissä.

ArcticApp Oy ei ole vastuussa sinulle Käyttäjänä mahdollisesti aiheutuvista henkilö-, esine- ja/tai varallisuusvahingoista tai kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheutuvista välittömistä tai välillisistä henkilö-, esine- ja/tai varallisuusvahingoista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

ArcticApp Oy ei ole missään tilanteissa vastuussa kolmansien osapuolten sinuun ja/tai Käyttäjien toisiinsa kohdentamista kanteista, vaatimuksista tai toimenpiteistä niiden perusteesta riippumatta. ArcticApp Oy korostaa, ettei se ole missään tilanteessa vastuussa Käyttäjille aiheutuneista tapaturmista, henkilövahingoista, esinevahingoista ja/tai varallisuusvahingoista.

ArcticApp Oy ei ole missään tilanteessa vastuussa BottlePal -sovelluksen Käyttäjille mahdollisesti aiheutuvista tietojen katoamisesta tai niiden vahingoittumisesta riippumatta katoamisen tai vahingon syistä.

ArcticApp Oy ei vastaa BottlePal -sovelluksen Käyttäjien antamien tietojen oikeellisuudesta, virheettömyydestä taikka niiden mahdollisesta harhaanjohtavuudesta miltään osin, ei taloudellisti tai muutoin.

ArcticApp Oy ja BottlePal -sovelluksen Käyttäjät eivät ole keskenään tai suhteessa toisiinsa työnantaja- tai työntekijäasemassa eikä heidän välilleen synny BottlePal -sovelluksen käyttämisen perusteella työntekijäasemaa.

ArcticApp Oy ei vastaa BottlePal -sovelluksen Käyttäjille mahdollisesti syntyvien veronalaisten tai verovapaiden tulojen ilmoittamisesta viranomaisille eikä tällaisten tulojen mahdollisesti aiheuttamista veroista.

ArcticApp Oy tai sinä eivät kumpikaan ole vastuussa velvoitteidensa täyttämisestä, jos syy on osapuolen kohtuullisen kontrollin ulkopuolisesta ns. ylivoimaisesta esteestä (force majeure).

11. Käyttöehtojen muuttaminen ja voimassaolo

ArcticApp Oy on oikeutettu muuttamaan näitä Käyttöehtoja milloin tahansa. Muutetuista käyttöehdoista ilmoitetaan sähköpostilla rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Muutetut käyttöehdot astuvat voimaan välittömästi. Maksuihin sovelletaan niitä käyttöehtoja, jotka ovat olleet voimassa sillä hetkellä, kun näiden käyttöehtojen kohdan 6.4 mukaisesti Luovuttajan ja Noutajan välille on syntynyt sopimus.

Voidaksesi jatkaa BottlePal -sovelluksen käyttöä, sinun on hyväksyttävä muutetut ehdot itseäsi sitoviksi. Mikäli et hyväksy muutettuja ehtoja, sinun tulee välittömästi lopettaa BottlePal -sovelluksen käyttö sekä pyytää kirjallisesti sähköpostilla ArcticApp Oy:tä poistamaan rekisteröintisi ja käyttäjätilisi. Pyyntö tulee tehdä sähköpostiosoitteeseen asiakkuudet@bottlepal.fi.

Käyttöehdot pysyvät voimassa, vaikka jokin osa niistä katsottaisiin pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi.

12. Muut ehdot

ArcticApp Oy:llä on oikeus siirtää kaikki näistä käyttöehdoista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet kokonaan tai osittain konserniyhtiölleen, seuraajalleen tai BottlePal -sovellusta koskevan liiketoiminnan luovutuksensaajalle ilman Käyttäjän hyväksyttää taikka ilman ennakkoilmoitusta.

13. Sovellettava laki ja riitatilanteet

BottlePal -palveluun ja -sovellukseen sekä näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

BottlePal -palvelun ja -sovelluksen käyttämisestä ja näistä käyttöehdoista aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asemassa oleva Käyttäjä voi kuitenkin nostaa kanteen ja olla vastaajana kotipaikkakuntansa toimivaltaisessa alioikeudessa.