ArcticApp Oy:n tietosuojatiedote

ArcticApp Oy tarjoaa BottlePal -palvelun ja -sovelluksen. BottlePal -palvelu on palvelu, jota käytetään BottlePal -sovelluksella. BottlePal -sovelluksen käyttäjät käyttävät sovellusta tyhjien, pantillisten ja palautuskelpoisten juomapakkausten luovuttamiseen ja noutamiseen. BottlePal -sovellusta käytetään sovelluksen käyttämiseen soveltuvalla internet-verkkoon yhdistetyllä laitteella.

BottlePal -sovellusta saa käyttää ainoastaan Suomessa. BottlePal -sovelluksen käyttäminen muiden kuin ArcticApp Oy:n käyttöliittymien kautta on ehdottomasti kielletty.

BottlePal -sovelluksen tarkoituksena on tehostaa tyhjien pullojen ja muiden juomapaikkausten kierrätystä, tarjota juomapakkausten luovuttajille arkea helpottava palvelu ja juomapakkausten noutajille mahdollisuus palautuspakkauksista kertyvien panttien saamiseen.

ArcticApp Oy toimii rekisterinpitäjänä ja tässä tietosuojatiedotteessa kerromme, miten käsittelemme henkilötietojasi ArcticApp Oy:ssä ja BottlePal -sovelluksen käytössä.

Miksi tallennamme ja käytämme henkilötietojasi?

Tallennamme ja käytämme henkilötietojasi, jotta voimme tarjota sinulle BottlePal -sovelluksen käyttäjänä tyhjien pullojen ja muiden juomapakkausten palautuspalveluita ja veloittaaksemme Noutaja-asemassa olevilta BottlePal -sovelluksen Käyttäjiltä käytöstä aiheutuvia maksuja.

Tämä tarkoittaa sitä, että tallennamme ja käytämme henkilötietoja, kun:

-Olet rekisteröitymällä suostunut henkilötietojesi käsittelyyn BottlePal -sovelluksen Käyttäjänä BottlePal -sovelluksen käyttämistä varten;

– Henkilötietojesi käsittely on tarpeen BottlePal -sovelluksen Käyttäjien välisten sopimusten luomiseksi rekisteröidyn Käyttäjän pyynnöstä;

-Henkilötietojesi käsittely on tarpeen ArcticApp Oy:n lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;

– Henkilötietojesi käsittely on tarpeen ArcticApp Oy:n tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja  -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut, erityisesti jos rekisteröity on lapsi.

Mitä henkilötietojasi tallennamme ja käytämme?

Tallennamme ja käytämme seuraavia henkilötietojasi:

– Nimi

– Sähköpostiosoite

– Puhelinnumero

– Facebook käyttäjätunnus

– Kieli

– Luottokortin nimi

– Luottokortin 4 viimeistä numeroa

– Luottokortin viimeinen voimassaolovuosi ja -kuukausi

Milloin ja miten tallennamme ja käytämme henkilötietojasi?

Tallennamme ja käytämme henkilötietojasi, jotta voimme tarjota sinulle BottlePal -sovelluksen sekä niihin liittyviä palveluita.

Tallennamme ja käytämme henkilötietojasi tarkoituksiin, jotka liittyvät BottlePal -sovelluksen ja niihin liittyvien palveluiden tarjoamiseen, kuten:

– Asiakaspalveluun, -neuvontaan ja –hallintaan

– Tuotteidemme, palvelujemme ja liiketoimintamme kehittämiseen ja hallintaan

– Tuotteidemme ja palvelujemme markkinointiin

– Tuotteidemme ja palvelujemme hintojen ja palkkioiden määrittämiseen

– Asiakkaiden tunnistamiseen ja todentamiseen

– Asiakkaan ja ArcticApp Oy:n suojaamiseen väärinkäytöksiltä

– Lakisääteisten vaatimusten noudattamiseen

Keräämme tiedot silloin, kun rekisteröidyt BottlePal -palvelun ja/tai -sovelluksen käyttäjäksi.

Kuinka kauan tallennamme henkilötietojasi?

Säilytämme henkilötietosi vain niin kauan kuin on tarpeen sen tarkoituksen kannalta, minkä vuoksi tietosi tallennettiin ja niitä käytettiin. Tästä johtuen säilytämme tietojasi niin kauan kuin meillä on asiakassuhde kanssasi. Kun päätät asiakassuhteesi, säilytämme tietojasi tavanomaisesti kolme vuotta asiakassuhteesi päättymisen jälkeen. Tämä johtuu pääsääntöisesti vaatimusten vanhentumiseen liittyvästä lainsäädännöstä.

Kolmannet osapuolet ja henkilötietosi

Emme tallenna ja/tai käytä kolmansien osapuolten ArcticApp Oy:lle jostakin syystä luovuttamia henkilötietojasi.

Emme luovuta AcrticApp Oy:lle rekisteröitymisesi yhteydessä antamia henkilötietoja kolmansille osapuolille, muissa kuin seuraavissa tarkoituksissa:

– Tietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa

– Henkilötietojen tallentamisessa voidaan käyttää alihankkijoita

Henkilötietojen suojauksen periaatteet 

AcrticApp Oy järjestää henkilötietojen tietoturvan lainsäädännön vaatimalla tavalla sekä estää asianmukaisin teknisin ratkaisuin asiattomien pääsyn sähköisiin tietojärjestelmiinsä.

Henkilötietoja sisältävien rekisterien käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain ArcticApp Oy:n henkilökuntaan kuuluvalle tai alihankkijalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

Niissä tapauksissa, joissa AcrticApp Oy:n hallussa olevien tietojen tallentajina toimivat alihankkijat, varmistamme, että oikeutesi turvataan, ja että tietosuojasi säilyy tietojen tallentamisessa ja tiedonsiirroissa noudattamalla Suomessa voimassaolevia lakeja, asetuksia ja ohjeistuksia.

Henkilötietojen näkeminen

Voit saada nähtäväksesi sinusta tallentamamme ja käyttämämme henkilötiedot, mistä tiedot on hankittu ja mihin käytämme niitä. Voit saada tietoa siitä, kuinka kauan säilytämme tietojasi ja ketkä saavat nähdä tietosi siinä määrin, kun luovutamme tietoja. Lainsäädäntö, muiden henkilöiden tietojen suojaaminen sekä liiketoimintamme ja käytäntöjemme huomioon ottaminen voi kuitenkin rajoittaa tiedonsaantioikeuttasi. Tietotaitomme, yrityssalaisuudet sekä sisäiset arvioinnit ja materiaalit voidaan rajata tiedonsaantioikeutesi ulkopuolelle.

Suoramarkkinoinnin kieltäminen

Sinulla on oikeus kieltää henkilötietojesi käyttäminen suoramarkkinointitarkoituksiin, mukaan lukien tällaiseen tarkoitukseen liittyvä profilointi.

ArcticApp Oy:n rekisteröimien henkilötietojesi korjaaminen tai poistaminen

Jos henkilötietosi ovat virheellisiä, puutteellisia tai merkityksettömiä, sinulla on oikeus vaatia tietojen korjaamista tai poistamista. Näitä oikeuksia ovat oikeus tietojen oikaisemiseen, oikeus tietojen poistamiseen ja oikeus tulla unohdetuksi.

Käytön rajoittaminen

Jos sinusta tallentamamme tiedot ovat virheellisiä tai jos olet kieltänyt henkilötietojesi käytön, voit vaatia, että rajoitamme kyseisten tietojen käytön niiden tallennukseen. Tietojen käyttö rajoitetaan niiden tallennukseen vain siihen saakka, kunnes tietojen oikeellisuus voidaan varmistaa tai kunnes voidaan tarkistaa, ovatko oikeutetut etumme merkittävämpiä kuin sinun etusi.

Sinulla voi olla oikeus tallennettujen henkilötietojesi poistamiseen tai voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käytön niiden tallennukseen. Jos meidän on käytettävä sinusta tallentamiamme henkilötietoja oikeudellisen vaateen laatimiseksi, voit vaatia, että näiden tietojen muu käyttö rajoitetaan niiden tallennukseen. Meillä saattaa kuitenkin olla oikeus tietojesi muuhunkin käyttöön oikeudellisen vaateen laatimiseksi tai jos olet antanut suostumuksesi siihen.

Suostumuksen peruuttaminen

Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi luovuttaa sellaisia henkilötietojasi, jotka edellyttävät suostumustasi. Ota huomioon, että jos peruutat suostumuksesi, voimme tarvittaessa estää BottlePal -sovelluksen käyttösi. Ota myös huomioon, että jatkamme henkilötietojesi käyttämistä esimerkiksi kanssasi tehdyn sopimuksen täyttämiseksi tai jos laki edellyttää meidän tekevän niin.

Yhteystiedot ja valitusmahdollisuus

Voit milloin tahansa ottaa meihin yhteyttä, jos sinulla on jotakin kysyttävää tietosuojaoikeuksistasi tai henkilötietojesi tallentamisesta ja käyttämisestä. Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@bottlepal.fi.

Voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme, sähköposti: mika.vuosku@arcticapp.fi.

Voit tehdä valituksen Tietosuojavaltuutetulle: Tietosuojavaltuutettu, Ratapihantie 9, 00520 Helsinki, sähköposti: tietosuoja@om.fi.